Algemeen > Verantwoording

          Welzijn in cijfers, beeld en verhalen
Achter een aantal woorden leidt de link naar het betreffende onderwerp en/of specifieke website. 
 

  De Schoor als organisatie in 2016
 

►  Eind 2016 telt De Schoor 180 medewerkers. Bijna de helft, 48%, is werkzaam binnen de afdeling Jeugd en 36% in de afdeling Wijk & Welzijn. De resterende 16% is werkzaam in management, staf en ondersteunende diensten.
Afgelopen jaar hebben 173 stagiairs stage gelopen, veelal vanuit het mbo en het hbo. De meeste stagiairs waren te vinden in het kinder- en jongerenwerk.
De omzet in 2016 bedroeg € 12,2 miljoen.
In 2016 zijn 1.094 vrijwilligers actief geweest vanuit De Schoor. In diverse projecten en op verschillende locaties. Vrijwilligersfuncties zijn er legio: gastvrouw/gastheer, activiteitenbegeleider, buurtbemiddelaar, docent Taal in de Wijk, barvrijwilliger, pr-medewerker, coördinator kinderdisco, en nog veel meer! Van de vrijwilligers is 20% ouder dan 65 jaar. Duizenden Almeerders zijn daarnaast actief in en voor hun eigen wijk, vaak ondersteund door medewerkers van De Schoor.
 
  Afdeling Wijk & Welzijn
 

Team buurtcentra

►  De 18 buurtcentra hebben samen weer meer dan een half miljoen bezoeken geteld. Slechts 8% van de openstelling wordt gedaan door de sociaal beheerders zelf. De openstelling gebeurt voor 92% door (369) vrijwilligers, actieve bewoners en huurders. 

 

Team Opbouwwerk

►  Mooi Zo Goed Zo heeft 111 aanvragen ontvangen, waarvan er 68 zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft Mooi Zo Goed Zo 265 keer een vraag uitgezet in haar uitgebreide netwerk.
Aan de 29 Rommelroutes hebben 870 huishoudens deelgenomen op initiatief van ruim 50 vrijwillige coördinatoren.
De 9 Repair cafés in Almere hebben 750 reparaties uitgevoerd.
 

Team
Sociaal Cultureel Werk

  Taal in de Wijk registreerde met 571 deelnemers wederom meer deelnemers dan vorig jaar. De taallessen zijn verzorgd door 53 vrijwilligers.
Het project Buurtbemiddeling heeft 269 meldingen ontvangen, 75 meer dan in 2015. Het aantal geslaagde bemiddelingen bedroeg 135. Geluidsoverlast is al jaren veruit de meest genoemde klacht.
Bijna 600 senioren zijn geabonneerd op de maandelijkse nieuwsbrief die hen informeert over activiteiten voor senioren in Almere. De Seniorenbeurs is door 650 mensen bezocht. Meer bewegen voor ouderen (Mbvo) blijft een populaire activiteit met ca. 250 deelnemers en tegen de 8.000 bezoeken. Aan de Zomerschool voor senioren hebben 220 Almeerders deelgenomen. GrandCafé WIJS heeft 40 mensen verwelkomd die wekelijks langs kwamen.
Het project Vrouw & Wijzer bereikte ruim 235 vrouwen met workshops en empowermenttrainingen, een forse groei t.o.v. 2015. Vanuit Vrouw & Wijzer en Taal in de Wijk zijn 39 vrouwen uitgestroomd naar betaald werk, 24 naar vrijwilligerswerk, 34 naar een opleiding en 4 zijn met een eigen bedrijf gestart.
Van de 36 ingestroomde kandidaten bij De Participatiefabriek zijn er 17 uitgestroomd naar een baan. In De Participatiefabriek werken zelfstandige en kwetsbare oudere werkzoekenden samen om werkervaring op te doen met als doel uit te stromen naar een betaalde baan.
 
  Afdeling Jeugd
 

Team Het Jonge Kind

  Binnen het team Het Jonge Kind voeren we diverse programma’s op maat uit in de voor- en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters. Via de programma’s Opstapje (62 kinderen), Minisamenspel (104 kinderen) en VVE Thuis en Opstap (samen 520) bereiken we veel kwetsbare kinderen en hun ouders.

 

Team Kinderen

  De jeugdlanden zijn 24.590 keer bezocht door 2.458 kinderen. Dat zijn gemiddeld 10 bezoeken per kind.
Speeltuin De Speelhaven in Almere Haven telde 34.716 bezoeken.
De Droomspeelbus rijdt door heel Almere; 656 kinderen hebben de Droomspeelbus weten  te vinden. Het aantal bezoeken aan de Droomspeelbus bedroeg 17.314.
De twee Schatkisten vol speelgoed in Danswijk en Stedenwijk zijn 32.163 keer bezocht door 345 kinderen.
De dagarrangementen in Stedenwijk, Danswijk en Haven telden samen 276 kinderen.
Op de brede scholen namen 4.459 kinderen deel aan 2.525 activiteiten in totaal 37.910 keer.
 

Team Sport

►  Kennismaken met sport is belangrijk en gezond! De sportactiviteiten voor de jeugd zijn 25.217 keer bezocht.

 

Team Jongeren

Ook voor en door jongeren zijn tal van activiteiten georganiseerd, 44.132 keer bezocht door in totaal 2.508 jongeren.
►  Poppodium De Meester telde bijna 16.000 bezoekers tijdens 53 concerten.
Vanuit Learn2work zijn 33 jongeren uitgestroomd naar werk (11) of opleiding (22). In 2016 waren er relatief veel uitvallers (15). De jongeren van Learn2work organiseerden 385 activiteiten vanuit buurtcentra De Draaikolk en Het EveNaarHuis voor bijna 6.000 buurtbewoners.

 

Met het 25-jarig bestaan van De Schoor in 2014 hebben we 25 weblogs uitgebracht die een fraaie illustratie zijn van welzijn in Almere.

Met regelmaat publiceren we blogs en vlogs van medewerkers en deelnemers op deze website. Zie als voorbeeld het Jongerenwerk en Learn2Work.

Meer weten? Klik dan op onderstaande documenten om deze te downloaden.

 

Eerder

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl