A A A
Je bent hier > Over ons > Omgaan met elkaar

 

Omgaan met elkaar

 

De Schoor biedt burgers en medewerkers graag een positieve, gezonde en veilig omgeving. Wij verwachten van iedereen dat hij/zij zich gedraagt volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Ook houden we vast aan wet- en regelgeving.

 

Ook gaan wij zorgvuldig om met uw privacy, zie ons privacyreglement.

 

In ons privacyreglement vind je meer informatie over:

 • Recht op informatie, Recht op inzage, Recht op aanpassing van uw gegevens, Recht op het verwijderen van gegevens, Recht op beperking van de verwerking, Recht op bezwaar, Recht op overdracht van gegevens
 • Inzien of aanpassen van jouw gegevens
 • Melden van incidenten
 • Beeldmateriaal
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Op verschillende manieren contact
 • Nieuwsbrieven
 • Bezoek aan website De Schoor en cookies en tellers
 • De Schoor en andere websites
 • Klachten
 • Contactinformatie

 

Je kunt ons privacyreglement (versie september 2020) hier downloaden.

 

Om duidelijkheid te bieden over de gewenste omgangsvormen en deze te bevorderen werken we in onze accommodaties met huisregels en vragen we, afhankelijk van het soort werk, aan bijvoorbeeld medewerkers en vrijwilligers vooraf om een Verklaring Omtrent Gedrag.

 

Ongewenst gedrag vinden wij niet acceptabel, niet van medewerkers en niet van burgers. Onder ongewenst gedrag verstaan we agressie, verbaal en fysiek geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, vandalisme en criminaliteit. Als je vindt dat ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden, horen we dit graag van jou. Je kunt dit bespreken met onze medewerkers of het melden via de klachtenregeling op deze website. Heb je suggesties om de gewenste omgangsvormen te bevorderen dan horen we dit natuurlijk ook graag. Je kunt mailen naar info@deschoor.nl
 
Je mag van ons verwachten dat we onze afspraken nakomen, net zoals wij dit van jou verwachten. Deelname aan onze activiteiten gebeurt op eigen risico. Zo zijn we als De Schoor niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of verloren eigendommen. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met jouw eigendommen.

 

Om jouw en onze veiligheid te bevorderen, maken we op verschillende locaties gebruik van cameratoezicht. We bewaken en beschermen hiermee uw en onze eigendommen en leggen eventuele incidenten hiermee vast.

 

In het document Cameratoezicht op Schoorlocaties vind je meer informatie over:

 • Waarom en wanneer
 • Privacy
 • Gebruik van (verborgen) camera’s
 • Waar camera’s en beeldschermen opgehangen mogen worden
 • Wanneer en door wie camerabeelden bekeken mogen worden
 • Het gebruiken van beelden bij het doen van aangifte bij een mogelijk strafbaar incident of overtreding
 • Informeren van betrokkenen
 • Bewaartermijn
 • Rechten betrokkenen
 • Contact bij vragen

 

Klik hier voor het document Cameratoezicht op Schoorlocaties.
 Copyright De Schoor 2021