A A A
Je bent hier > Over ons > ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst heeft (stichting) De Schoor aangewezen als een ANBI.

 

RSIN nummer stichting De Schoor:  008993117 

Klik hier om het ANBI document te downloaden.
 
De Schoor volgt voor haar personeel de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Jaarrekening

Jaarrekening 2022, inclusief directieverslag en verslag Raad van Toezicht inzien? Klik dan hier.

 

Doelstelling van de organisatie

Wij hebben ten doel het welzijn en welbevinden van de inwoners van de gemeente Almere te bevorderen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

We bevorderen en organiseren initiatieven op de domeinen:

  • Kansrijk opgroeien & talenten ontwikkelen
  • Veilige buurt, fijne wijk
  • Financieel en sociaal zelfredzaam
  • Ontmoeting en verbinding
  • Invulling van de dag
  • Gezond en vitaal leven

via een scala aan producten en diensten zoals activering, advisering, coaching, samenwerking, vrijwillige en arbeidsmatige inzet, en vormen van dagbesteding.
 

Inkomsten

Het vermogen/de inkomsten worden gevormd door de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting: deelnemersbijdragen activiteiten, subsidies, renteopbrengsten uit de liquiditeit, donaties, fondsbijdragen en eventuele andere bijdragen. 

 

Beheer en besteding vermogen
Wij houden een maximale bandbreedte aan als algemene reserve, bepaald door de Raad van Commissarissen uitgedrukt in een percentage van het kostenniveau van de stichting. De bandbreedte is minimaal 13,5% en maximaal 16,5%.

De liquide middelen worden niet in aandelen, obligaties of financiele derivaten belegd maar zoveel mogelijk op een rentegegevende spaarrekening.

 

Verantwoording

Informatie over beloning Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder is terug te vinden in onze jaarlijkse verantwoording.

 

Strategische koers

De Schoor is overal in Almere. We kennen iedereen en weten wat er in de wijken speelt. We gaan integraal, mét bewoners, met vragen, behoeften en sociale vraagstukken aan de slag. In ons strategisch koersplan (2022-2025) vertellen we je hoe we dit doen.

 

Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl

 Copyright De Schoor 2024