A A A
Je bent hier > Over ons > Klachtenreglement

Welzijnswerk is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Dit kan leiden tot onvrede en soms tot klachten. Heb je een klacht? Maak deze persoonlijk kenbaar aan één van onze medewerkers. Hij of zij zal dan proberen om jouw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Wanneer jullie er samen niet uitkomen, kun je als deelnemer, bezoeker of vrijwilliger een klacht indienen over ons werk via het digitaal klachtenformulier, onderaan deze pagina.

 

In het klachtenreglement dat je hier kunt raadplegen, vind je nadere informatie over de klachtenprocedure.

 

Klokkenluidersregeling
Deze regeling is bedoeld om zorgvuldig om te gaan met een (vermoeden van een) misstand of onregelmatigheid. Sinds 1 juli 2016 is op basis van de wetswijziging Huis voor Klokkenluiders het verplicht om een meldregeling te hanteren; op deze wijze worden de meldmogelijkheden en de bescherming van medewerkers verbeterd.

Digitaal klachtenformulier

 

Door het invullen van uw mailadres in het formulier, ontvangt u automatisch een kopie van het ingevulde formulier in uw mailbox.

 

Uw naam:

 

Telefoonnummer:

 

E-mailadres:

 

Datum:

 

Waarover gaat de klacht?

 

Waar is de klacht ontstaan?

 

Wanneer is de klacht ontstaan?

 

Welke stappen heb je reeds ondernomen?

 

Wat wil je nog meer melden over de klacht?

 

 

 

 Copyright De Schoor 2024