Nieuws > Participatiefabriek werkt samen met team Ondersteuning Schuldstabilisatie

Succesvolle samenwerking tussen Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie (MOSS) en De Participatiefabriek smaakt naar meer

Via de gemeente komen er jaarlijks heel wat mensen bij De Participatiefabriek terecht. Via een traject krijgen mensen de kans om weer te participeren in de maatschappij met als einddoel weer terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Laurie begeleidt als trajectbegeleider deze mensen van het begin tot het eind en onderhoudt contacten met alle betrokken partijen. Ook zorgt zij ervoor dat iedere deelnemer zijn/haar talent kan inzetten en ontwikkelen binnen het buurtcentrum, in de wijk of elders in de stad. Er zijn veel vrijwilligers en stagiairs bij het traject betrokken: trainers, taalcoaches, individueel begeleiders en werkbegeleiders. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat iedere deelnemer de juiste stappen richting een betaalde baan kan zetten. Laurie werkt nauw samen in een hecht team binnen De Participatiefabriek.

Stefanie is maatschappelijk werker op het gebied van armoede en schuldenproblematiek. Cliënten die zich bij Plangroep hebben aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject, maar door belemmeringen nog niet met dat traject kunnen beginnen, komen bij MOSS terecht. Het kunnen allerlei belemmeringen zijn: financiële belemmeringen, psychosociale problemen, gezinsproblematiek of problemen op het gebied van werk en inkomen. MOSS richt zich dan op het stabiliseren van de financiële situatie, maar kijkt ook naar het grotere geheel. Hoe gaat het met de cliënt en hoe wil diegene zich verder ontwikkelen, dus eigenlijk heel breed. Stefanie doet dat met 14 andere collega’s verdeeld over heel Almere.

Nieuw samenwerkingsverband
De samenwerking tussen Laurie en Stefanie is begonnen als gevolg van een signalering vanuit MOSS. Cliënten laten vaak weten dat ze heel graag met hun zelfontplooiing aan de slag willen, zodra ze hun financiën enigszins onder controle hebben. Het zijn cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat maakt het lastiger om het vinden van geschikt werk ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus met die intentie, om die cliënten nog beter te kunnen begeleiden, is de samenwerking ontstaan.

De Participatiefabriek heeft natuurlijk een supermooi aanbod met intensieve begeleiding op weg naar (betaald) werk. Het gaat daar ook heel doelgericht: wat vind je leuk, wat zijn je talenten en wat heb je nodig en dan gaat de deelnemer met ondersteuning daarmee aan de slag. Dat sluit heel mooi aan op de behoeftes en wensen van cliënten van MOSS. Zo kwam het idee: laat cliënten van de OSS aansluiten bij het programma van De Participatiefabriek en laten we eens kijken wat deze samenwerking oplevert. Dat blijkt een succes te zijn, bevestigen Laurie en Stefanie heel enthousiast.

Volgens Laurie komt dat mede doordat de mensen die via OSS bij De Participatiefabriek terecht komen heel gemotiveerd zijn: zij willen het echt zelf en pakken de ondersteuning vanuit De Participatiefabriek met beide handen aan.

Het reguliere traject van De Participatiefabriek bestaat uit vier fases. Een introductiefase, de fase voorbereidend op weg naar werk, vervolgens de daadwerkelijke bemiddeling naar werk en nazorg. Empowermenttraining, trainingen basisvaardigheden, timemanagement, taallessen, sollicitatietraining en job coaching zijn allemaal voorbeelden van trainingen die aangeboden kunnen worden. Het is maatwerk per persoon. Door het brede netwerk van De Participatiefabriek is er vervolgens veel mogelijk op het gebied van werkervarings- en leerplaatsen.

Het is een hechte samenwerking geworden. Mensen die schulden hebben of een grote afstand tot de arbeidsmarkt leven vaak van dag tot dag. Ze blijken gebaat bij het aanbod van twee begeleiders die vanuit hun expertise bij de persoonlijke situatie betrokken zijn. Een goed voorbeeld is een bewoner die stress had rondom zijn scheiding. Hij zou de bijstand ingaan, dat zou veel impact hebben op zijn financiële situatie. De noodzaak van een betaalde baan was groot. Door de druk en stress lukte het niet om op eigen kracht een baan te bemachtigen.

Verwijzing naar De Participatiefabriek
Via MOSS werd deze deelnemer naar De Participatiefabriek doorverwezen. Door maatwerk toe te passen, lukte het hem om binnen zes weken een betaalde baan te veroveren en werd voorkomen dat hij een beroep moest doen op de bijstand. Het heeft de deelnemer veel rust gegeven dat hij vanuit samenwerkende partijen hulp kreeg aangeboden. Dat gaf hem stabiliteit en perspectief. Dankzij de samenwerking op maat en het netwerk van De Participatiefabriek heeft de deelnemer een betaalde baan met opleiding kunnen veroveren.

In de nabije toekomst willen de dames graag meer bewoners op deze wijze ondersteunen. Meer bekendheid geven aan begeleiding door OSS in combinatie met een traject bij De Participatiefabriek staat dan ook hoog op hun lijstje.

  Stefanie Veen,
  maatwerker Ondersteuning
  Schuldstabilisatie (MOSS)

  en

  Laurie Stam,
  traject-begeleider bij
  De Participatiefabriek

  zijn twee enthousiaste medewerkers
  die op succesvolle wijze samen-
  werken.

Lisette Graat
vrijwilliger bij De Participatiefabriek
voorjaar 2020
 

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl