Welzijn in wijk en stad > Opbouwwerk

De opbouwwerker kent uw wijk en werkt samen met u als bewoner om uw woonomgeving en die van de andere wijkbewoners prettiger te maken. Hij/zij sluit aan op wat u wil, weet en kan. Met uw vraag of idee kunt u terecht bij de opbouwwerker. Hij/zij overlegt en werkt samen met u aan oplossingen voor uw straat, buurt, wijk of stad. Als het nodig is, ondersteunt de opbouwwerker u bij de uitvoering van uw ideeën.

Er verandert veel in onze stad Almere. Enerzijds groeit de stad, anderzijds heeft ook Almere last van de economische crisis. Gelukkig blijft er ruimte voor bijvoorbeeld een buurtcentrum, een speeltuin of een playground voor jongeren. Al deze veranderingen hebben invloed op uw leefomgeving.

Waarom opbouwwerk in uw wijk?
Prettig en veilig samenleven begint met elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Iedereen die wil, kan zich inzetten voor de stad. Met z'n allen maken we de stad. Daar ondersteunen we u graag bij.

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom betrekt de opbouwwerker ook organisaties bij uw plannen voor de wijk. Denk aan woningbouwcorporaties, gezondheidscentra en de gemeente. De opbouwwerker is een netwerker en kent veel organisaties en actieve bewoners in de stad.

De opbouwwerker is er voor u
De opbouwwerker is er voor Almeerders met ideeën en vragen. Enkele ideeën die zijn uitgevoerd:

- samen een speeltuin opknappen
- vrijwilligers die een spelletjesmiddag begeleiden
- hulp bij het repareren van eigen spullen
- bewoners die iets organiseren voor ouderen
- moeders die een peuterinloop willen.

De opbouwwerker verwijst ook naar activiteiten of organisaties in uw omgeving. Mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar computerles, yoga of kindervakantieactiviteiten.

Mooi Zo Goed Zo
Mooi Zo Goed Zo ondersteunt door heel Almere bewonersinitiatieven in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest, het realiseren van bloemperken of het opknappen van een speelvoorziening zijn. Een vraag kunt u indienen via www.mooizogoedzo.nl 

Daarnaast stimuleert Mooi Zo Goed Zo maatschappelijk betrokken ondernemen en neemt vragen van stichtingen en verenigingen in behandeling. Met ons grote netwerk in de hele stad (bewonersorganisaties, bedrijfsleven, gemeente) zijn er snel matches te maken.

Onze werkwijze in een notendop
De opbouwwerker ondersteunt groepen bewoners, altijd vraaggericht. De opbouwwerker maakt een afspraak met u en maakt samen met u helder wat de vraag of het vraagstuk precies is.

Vindt u dat er meer contact en gezelligheid in de buurt moet komen? Dit kan natuurlijk met een wijkfeest, maar ook op tal van andere manieren. De opbouwwerker bespreekt graag met u de mogelijkheden.

Gaat uw vraag over bijvoorbeeld hangjongeren in uw buurt, of hebben de jongeren geen eigen plek? De opbouwwerker kijkt dan samen met u en organisaties in de buurt hoe we dit op kunnen pakken. Bijvoorbeeld door het inzetten van een jongerenwerker die met de jongeren aan de slag gaat of het maken van een hangplek voor deze jongeren.

Afspraak maken?
Dat kan! Opbouwwerkers werken in elk stadsdeel. Kijk via de linkerzijde van deze webpagina in het gewenste stadsdeel.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl