Kinderen > Instapje

Instapje is voor kinderen van 1 tot 2 jaar en hun ouders bijzonder geschikt wanneer zij ondersteuning bij de begeleiding van hun kindje willen. De doorstroom naar Mini SamenSpel of  voorschool verloopt zo makkelijker.

Instapje is een 26 wekelijks gezinsgericht stimuleringsprogramma. Door een groot aantal activiteiten, waarin contact centraal staat, oriënteren kinderen zich spelenderwijs op taal en spelen. Ook werken we aan de interactie tussen ouder en kind en ondersteund de pedagogisch medewerker tijdens het huisbezoek de ouder in opvoedingsvragen.

Vooral voor kinderen waar het spelen en brabbelen nog niet zo goed op gang komen, is dit programma zeer geschikt.

Hoe werkt Instapje?
Deelnemende gezinnen worden elke week, 26  weken achter elkaar, door een pedagogisch medewerker bezocht. Dit bezoek duurt gemiddeld 45 minuten.

Tijdens het bezoek staat het contact met daaruit voorkomend spel centraal. Via de materialen van Instapje gaat de pedagogisch medewerker samen met het kind en de ouder aan de slag.

Daarnaast is er regelmatig een groepsbijeenkomst waar onderwerpen over de opvoeding en ontwikkeling besproken worden.

Naast deelname aan Instapje, kunnen de kinderen gebruik maken van MiniSamenSpel.

Pedagogisch medewerkers
Bij Instapje werken een aantal pedagogisch medewerkers die de taal van onze deelnemers beheersen, maar ook de Nederlandse taal.

Medewerkers fungeren als belangrijke intermediairs, ook om de verschillende culturen te begrijpen. Veel ouders doen hard hun best om hier in Nederland een plekje te vinden! Nadat ze met Instapje hebben meegedaan zijn ze meer betrokken bij het onderwijs van hun kind en kunnen zij doorstromen naar Mini SamenSpel of Opstapje.

Ook zien veel moeders het als een opstap naar contact, Nederlandse les en andere studies.

Resultaten
Instapje is er voor de dreumes én hun ouders!

Deelnemende dreumes ontwikkelt een actievere leerhouding. Daarnaast bevordert Instapje de cognitieve-, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. 

Ouders ontwikkelen een betere ouder-kind interactie en zijn zich meer bewust van eigen handelen in de opvoeding en de doorstroming naar Mini SamenSpel en de voorschool met VVE. Via de groeps-bijeenkomsten krijgen zij meer informatie over opvoeding en ontwikkelingsfasen.

Meer  informatie
Voor meer informatie over ons programma kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers.

Bereikbaar op telefoonnummer 036 5278500 of via email vva@deschoor.nl  

Let op: inschrijven kan als uw kindje 10 maanden is via www.deschoor.nl/inschrijvenvva.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl