A A A
Je bent hier > Vrijwilligers > Vrijwilliger van de maand maart: Jos Epping

Dit jaar is uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Daarom laten wij elke maand een vrijwilliger aan het woord. 

Deze maand: Jos Epping

 

Vrijwilligerswerk: wat brengt dat ons?

Laat ik mij eerst even, heel in het kort, voor- stellen. Ik ben Jos Epping en fulltime onbezoldigd huisman. Ik vermaak mij goed hiermee, maar gelukkig werd ik in de lente van 2015  gebeld door de VMCA. De Schoor was bezig met het oprichten van GrandCafé WIJS, bedoeld voor mensen die op leeftijd zijn en door fysieke beperkingen of zorgbehoefte weinig de deur uitkomen. Het zou allemaal gaan geschieden vanuit buurtcentrum Corrosia. Concrete plannen moesten nog gemaakt worden. Ik had daar wel oren naar. En het bevalt zo goed dat ik er nog steeds rondloop. Zelfs in coronatijd kunnen wij in aangepaste vorm doorgaan

 

Een paar jaar later ging ik ook bij de GedachtenKamer aan de slag. De GedachtenKamer is een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende vergeetachtigheid/dementie en hun mantelzorgers uit Almere. Ook dit loopt nu gelukkig nog door. En zo reis ik ook af naar buurtcentrum Cobra. Kom ik ook nog eens ergens.

 

Hoe pakt dat uit in de praktijk?
Bovenstaande omschrijvingen klinken misschien best zwaar, maar ik zal nu proberen te vertellen hoe het in de praktijk uitpakt. Bij De GedachtenKamer  kan het gaan om bezigheden en activiteiten in de GedachtenKamer zelf, zoals koffie drinken, lezen, schilderen of bewegen, maar ook om activiteiten daarbuiten, zoals wandelen, boodschappen doen of een uitstapje. Hierin heb je als vrijwilliger best een grote rol. Hierbij moet ik altijd denken aan: “Het kwetsbare gelaat van de ander roept mij op mijn verantwoordelijkheid te tonen.” Daaraan wil ik mijn kleine bijdrage leveren. Deze prachtige uitspraak komt overigens van de filosoof Levinas. Mijn held.

 

Aanbevelingen om dit te doen
Bovenstaande klinkt zwaar, maar het is wel mijn leidraad. Als vrijwilliger kom je best in het privéleven van de bezoekers binnen. Je leert elkaar kennen. In voor- en tegenspoed. Juist dan is het belangrijk dat er een luisterend oor is, maar ook een gevoel vanuit de vrijwilliger van: Daar gaat het niet helemaal lekker. Dat moet ik even goed volgen. Een kopje koffie biedt dan een mooi oplossing om tot een gesprekje te komen. Vaak wordt de lucht dan al geklaard. En vertrouw je het niet, ga dan in gesprek met de coördinator van het project en lucht je eigen hart. Maar ga nooit zelf knutselen aan een probleem! Merk het wel op.
Daarom is het doen van een spelletje zo belangrijk. Je ziet iemand voor wat langere tijd bij een spelletje en kan je zien hoe iemand reageert. Zeker als je al wat langer bij een bepaalde groep actief bent.

 

Wat doet De Schoor voor jou?
Daarom is het fijn dat er ook cursussen/themamiddagen worden georganiseerd door de coördinator. Ik herinner mij nog een bijeenkomst met Bartimeus over slechtziendheid. Je moet een tijdje met een soort van duikbril oplopen om te ervaren wat een oogafwijking iemand doet. Ik heb een middag alles in het oranje gezien en zag maar een beperkt beeld. Wel de bovenkant van de tafel, maar niet de poten. En veel mist. Dan wordt het toch even anders.

 

Wat vind ik mooi?
Want dat vind ikzelf belangrijk. Je inleven in de ander. Jij en de bezoeker krijgen er veel voor terug. En dat is het mooie van vrijwilligerswerk. Mensen komen vanachter de geraniums vandaan en voelen dat zij wat betekenen. Tijdens een bijeenkomst van GrandCafé was er een gesprekje over gezond eten. Aan het eind van de middag vroeg een bezoeker bij het weggaan terloops aan mij waar je in een supermarkt salades kon vinden. lk vind het van vertrouwen getuigen dat dat aan je wordt gevraagd. Vooral het ‘terloopse’ hierbij. De eigen schroom overwinnen en de vraag durven te stellen. Of als een bezoeker weer naar huis gaat en je een ferme schouderklop geeft. (Dit was voor corona).

 

Je maakt als het ware deel uit van een familie en leert elkaar goed kennen.

 

En wat heel erg fijn is: er wordt ook op jou gelet door de projectleider (maar ook door de rest van het team ouderenwerk). Zij merkt ook op als je even wordt overmand door wat je tegenkomt. Daarom is het zo fijn dat er werkoverlegjes zijn, maar dat je ook even apart kan zitten om je hart te luchten.
En wat heel mooi is, is de Eindejaars boekenbon. Eigenlijk is het een VVV cadeaubon, dus zeer breed inzetbaar. Maar boeken zijn mijn lust en leven. Vandaar.

 

Is het iets voor jou?
Misschien denk je wel, wat is Jos hoogdravend bezig. Maar daar moet je je niets van aantrekken. Dit zijn mijn woorden en gevoelens. En dat is heel belangrijk voor als je vrijwilligerswerk doet. Ik heb bewust voor ouderen gekozen.  Wat dat betreft moet je je gevoel volgen. Wat past mij het beste en hoe werk ik graag? 

 

Kijk eens op de site op De Schoor, Meedoen in Almere: daar vind je ook een lijst van activiteiten waaraan je mee zou kunnen doen en de contactpersoon. Misschien komen wij elkaar tegen. 

 

Jos Epping
Vrijwilliger GrandCafé WIJS en De GedachtenKamer

 Copyright De Schoor 2021