A A A
Je bent hier > Hulp > Ik heb een hulpvraag / Participatiefabriek

Welzijn werkt

 

De Participatiefabriek is een werkervaringsproject in samenwerking met de gemeente Almere en richt zich op:

  1. Zelfredzame werkzoekende 45+ers 
  2. Kwetsbare werkzoekenden met een bijstandsuitkering (doelgroepen: 45+ers, alleenstaande ouders en statushouders)
  3. Bewoners in de wijk waar de Participatiefabriek staat die behoefte hebben aan activiteiten en diensten

 

 

Werkwijze

 

Via een leermeester-gezel verhouding begeleiden zelfredzame werkzoekenden kwetsbare werkzoekenden in een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf. In samenspraak met wijkbewoners organiseren zij activiteiten in en om buurtontmoetingscentra. De Participatiefabriek geeft niet alleen kansen op ontwikkeling aan werkzoekenden, maar doet vooral iets voor de wijk.

 

Werkervaringsplekken
De begeleiding van gezellen door leermeesters staat centraal. Dit gebeurt door middel van maatwerk, betrokkenheid, structuur, leren verantwoordelijkheid te nemen en persoonlijke aandacht.

 

Training en Bemiddeling
Leermeesters en gezellen krijgen training en bemiddeling van een begeleidingsteam, actief gericht op het vinden van werk.

 

Buurtbetrokkenheid
Door diverse activiteiten en projecten in Almere en specifiek in de wijk waar De Participatiefabriek is gehuisvest te faciliteren, betekenen de deelnemers veel voor wijk- en stadsbewoners. Bewoners kunnen van de inzet van de deelnemers van de Participatiefabriek gebruikmaken. Een maatschappelijke betrokkenheid met twee richtingen.


Buurtcentrum Het Boegbeeld
Prozastraat 121
1321 GZ Almere (Literatuurwijk)

 

Buurtcentrum Het Kardoes
J.G. Suurhoffstraat 45 (Staatsliedenwijk)
1314 NR Almere

 

Projectleider:
Ineke van Galen, 
ivangalen@deschoor.nl  
06-39231166

Telefoon: 036-5235501
participatiefabriek@deschoor.nl


Meer informatie?
Heb je een uitkering volgens de Participatiewet (bijstandsuitkering)? Neem dan contact op met je klantmanager van de sociale dienst van de gemeente Almere. Andere belangstellenden kunnen informatie inwinnen via participatiefabriek@deschoor.nl


De Participatiefabriek is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds 


De Participatiefabriek volgen?

Dat kan via:

www.participatiefabriek.nl

www.facebook.com/participatiefabriekboegbeeld

www.twitter.com/AlmerePFCopyright De Schoor 2024