Kinderen > Coaches VVE

VVE: met de coaches van De Schoor kom je er verder mee!

“Door de coaching vind ik het weer leuk om naar mijn werk te gaan en heb ik weer grip op de situatie.”

Om de kwaliteit van VVE in Almere te vergroten en te borgen
heeft gemeente Almere gekozen voor “coaching on the job”
door de inzet van coaches VVE. Bij deze progressiegerichte
coaching richten wij ons op: een optimaal pedagogisch klimaat, opbrengstgericht werken, hulp bij zorgtrajecten en ouderbetrokkenheid. De coaches nemen deel aan de doorgaande
lijn bijeenkomsten tussen voor- en vroegschool.

“Hier kan ik wat mee. Het geeft me ruimte en tijd in mijn hoofd. Heerlijk die verdieping.”

   

Gemeente Almere faciliteert de inzet van de coaches en is bedoeld voor alle VVE gesubsidieerde kinderopvangorganisaties. Minimaal vier keer per jaar bieden wij brede workshops aan, die gratis toegankelijk zijn voor alle pedagogische medewerkers en leidinggevenden in Almere, inclusief niet VVE gesubsidieerde kinderopvangorganisaties.

De VVE coaches zijn verbonden aan wijken zoals Passend Onderwijs Almere deze hanteert. Zie www.passendonderwijs-almere.nl


Waarom kiezen voor coaching on the job?

  • Ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor pedagogisch medewerkers
  • Coaching zorgt voor meer grip op de specifieke werksituatie van de pedagogisch medewerkers
     

Uitgangspunten

  • Gericht op het vergroten van handelingsbekwaamheid van de pedagogisch medewerker en of leidinggevende
  • Werkwijze gekoppeld aan het pedagogisch beleid en ontwikkeldoelen van de kinderopvangorganisatie
     

Meer weten?

 

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl