Stage > Stage

Update corona maatregelen t.b.v. stagiairs

Met de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen komen naast de nieuwe initiatieven als gevolg van de coronamaatregelen ook andere activiteiten van De Schoor weer langzaam op gang. We volgen de landelijke richtlijnen daarin. Bespreek met je stagebegeleider wat dit betekent voor jouw stage. Nog steeds geldt dat alleen de werkelijk gelopen uren zullen worden afgetekend. Overleg ook met je opleiding wat de nieuwe situatie en de daarbij horende mogelijkheden betekenen voor de voortgang of afronding van jouw studie.

Het gaat om jouw toekomst; wees dus proactief!

Heb je nog vragen, overleg dan in eerste instantie met je stagebegeleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het Stagebureau op stage@deschoor.nl.

Wij wensen je veel succes de komende tijd; zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.

Hartelijke groet,

Stagebureau De Schoor


Binnen De Schoor kennen we een grote verscheidenheid aan functies, zoals pedagogisch medewerker, sociaal cultureel werker, sport- en vrijetijdsbegeleider, kinder- en jongerenwerker, opbouwwerker, activiteitencoördinator brede school. De Schoor coördiineert tevens de stages binnen de wijkteams.

De Schoor is een door kenniscentrum SBB gecertificeerd en erkend stagebedrijf. Je kunt als toekomstig welzijnswerker, sociaal werker, pedagogisch medewerker of wijkwerker bij of via De Schoor praktijkervaring opdoen. Als student aan zowel een mbo- als een hbo-opleiding kun je via een stage theoretische kennis in de praktijk brengen. Je krijgt daarbij de gelegenheid om met verschillende werkvormen en methodieken kennis te maken en kunt daarbij rekenen op een goede begeleiding van gemotiveerde en professionele beroepskrachten.


Jaarlijks lopen zo'n 150 studenten stage binnen onze organisatie. De meeste stages duren ca. 10 maanden, beginnend in september en eindigend in de maand juni. De stagiairs zijn tussen de 1 en 4 dagen per week bij ons aan de slag.

Voor welke opleidingen?
Wij bieden stageplaatsen aan studenten van vele verschillende opleidingen. Meer weten voor welke opleidingen we stages bieden? Lees dan hier verder →

Wat verwachten we van onze stagiairs?
Als je stage loopt bij De Schoor of bij een wijkteam, verwachten wij dat je geïnteresseerd en gemotiveerd bent om iets te leren van het werk dat wij doen, dat je je aan gemaakte afspraken houdt en dat je je best doet!
Welzijnswerk is mensenwerk. Dit betekent dat je veel informatie van/over mensen krijgt. We gaan ervan uit dat je hun privacy respecteert en gegevens over mensen voor jezelf houdt.

Heb je belangstelling om bij ons stage te lopen?

Kijk dan in het stagevacature overzicht of er een geschikte stage voor jou is. Mocht dat niet het geval zijn, vul dan het Aanmeldformulier stage in.

 

© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl