Welzijn in wijk en stad > Maatschappelijk werk

Wij helpen u als u er in uw eentje niet uitkomt
Heeft u problemen waar u in uw eentje niet uitkomt? Bijvoorbeeld financiële problemen? Of zit u in de put vanwege een overlijden, scheiding of baanverlies? Praat erover met een van onze maatschappelijk werkers. 

Wij bieden een luisterend oor en we zorgen dat u de juiste hulp krijgt. We onderzoeken samen met u waar uw problemen vandaan komen en ondersteunen u in de zoektocht naar oplossingen. Hiervoor werken we binnen de Almeers wijkteams samen met de opbouwwerkers, maatschappelijk werkers van MEE, de VMCA en de gemeente.

Wanneer roept u onze hulp in?
U kunt bij ons terecht met heel uiteenlopende problemen. Denk hierbij aan:

- Financiële problemen
- Depressieve klachten vanwege ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, ziekte of
   verlies van werk of woonruimte
- Psychische klachten door eenzaamheid en sociale isolatie
- Problemen door pesten, huiselijk geweld, seksueel geweld of mishandeling
- Tienerzwangerschap, gezondheidsproblemen, verslavingsproblemen of chronische
   psychische problemen

Hoe bereikt u ons?
U kunt  in contact komen met een maatschappelijk werker bij u in de buurt via:

- De spreekuren van het wijkteam in uw wijk
Via het contactformulier op de website van het wijkteam
- Via telefoonnummer 14 036
- Via het algemene telefoonnummer De Schoor 036 527 8500  
- Via een gezondheidscentrum van Zorggroep Almere

Hoe helpen wij u?
Een maatschappelijk werker helpt u allereerst door goed te luisteren en samen met u de oorzaak van uw problemen te achterhalen. Wat zit u dwars? Waardoor komt dat? Wat is het belangrijkst om eerst aan te pakken? Daarna zoeken we naar oplossingen voor uw problemen en ondersteunen u waar nodig en mogelijk bij de uitvoering hiervan. Zelf speelt u hierbij een zo actief mogelijke rol.

Een aantal voorbeelden:
Bij financiele problemen zoeken we naar de oorzaak hiervan en kijken met u hoe u inkomsten en uitgaven meer op elkaar af kunt stemmen. We informeren u over regelingen, uitkeringen en wetgeving en verwijzen u naar instanties die u hierin verder kunnen helpen. Waar nodig bemiddelen we hierbij en ondersteunen u in uw gang naar deze instanties.
We zoeken naar de oorzaak van stress, spanningsklachten of eenzaamheid, maken dit bespreekbaar en kijken hoe professionele hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld familie, vrienden of buren u zouden kunnen helpen. Waar nodig ondersteunen wij u hierin verder.
Soms lossen problemen zich al op alleen al door er over te praten. Dit kan in gesprekken met alleen de maatschappelijk werker, maar ook in groepen met mensen die in hetzelfde schuitje als u zitten.

We wachten niet af
Door de samenwerking binnen de wijkteams hebben we een goed overzicht van wat er in de wijk speelt. Signaleren we dat iemand in de problemen zit, dan wachten we niet tot diegene ons belt. In dat soort gevallen bieden we ook ongevraagd onze hulp aan en zoeken we met de bewoner naar een passende oplossing of naar manieren om problemen te voorkomen.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl