Kalender > Samen Nederlands zingen

Dit jaar is de Week van de Alfabetisering van maandag 3 t/m vrijdag 7 september. In heel Nederland worden er in die periode activiteiten georganiseerd om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Als taalaanbieder in Almere worden er ook door De Schoor weer diverse activiteiten georganiseerd:

Woensdag 5 september - Samen Nederlands zingen
Alle taalvrijwilligers worden uitgenodigd samen met hun deelnemer(s), zijn/haar kinderen en/of familie, buren, vrienden, kennissen enz. naar KAF te komen om samen Nederlandse liedjes te zingen. De teksten van de liedjes zijn te verkrijgen bij Annette Koster en of te zien op YouTube. Er wordt gezongen onder begeleiding van Erna Eugster (Weerklank)

Waar: KAF, Esplanade 10, entree hal

Wanneer: 13.30 – 14.30 uur
Opgeven bij: koster@deschoor.nl

Donderdag 6 september - Workshop Plezier hebben en houden als taalvrijwilliger
Nadine Strik van Stichting Lezen & Schrijven geeft tips om de taallessen nog leuker te maken in Buurtcentrum Parkwijk van 13.00 tot 15.00 uur. Opgeven bij: koster@deschoor.nl

Donderdag 6 september - Film voor alle taalvrijwilligers
Taalvrijwilligers kunnen in de Nieuwe Bibliotheek de film Taal is zeg maar echt mijn ding zien. De film start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Opgeven bij: j.vanbergen@denieuwebibliotheek.nl


Meer informatie over de Week van de Alfabetisering: www.weekvandealfabetisering.nl



Meer kalender > 1 | 2
© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl