Nieuws > Buurtcentra weer beperkt open

Na een periode van gesloten accommodaties vanwege coronamaatregelen en een lichte versoepeling
hebben we hard gewerkt om per 1 september weer voorzichtig te starten met een deel van de cursussen en activiteiten in de buurtcentra. Vanzelfsprekend blijven de RIVM-maatregelen ons uitgangspunt om te bepalen wat wel en wat niet kan. Activiteiten en cursussen starten na goed overleg met de sociaal beheerder van het buurtcentrum. Het is maatwerk en daarvoor vragen wij uw begrip. Door ons samen goed aan de richtlijnen en afspraken te houden, willen wij verdere besmetting voorkomen.

Op 3 september hebben alle gebruikers van de buurtcentra een brief via de mail ontvangen met alle richtlijnen die wij hanteren. Deze kunt u hier downloaden.

   We zijn blij dat we weer mondjesmaat -
   onder bijzondere omstandigheden -
   open kunnen. Met vereende krachten
   en gedeelde verantwoordelijkheid zal
   ook in coronatijd het buurtcentrum
   haar bijdrage kunnen leveren aan de
   saamhorigheid in de wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

   NB flyer dateert uiteraard van voor corona!© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl