Nieuws > Week van de Alfabetisering 2019

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. 

Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede.

Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven jaarlijks de Week van de Alfabetisering. Honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele tienduizenden mensen komen van 9 tot en met 15 september 2019 samen met Stichting Lezen & Schrijven in actie voor een geletterd Nederland. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone.

    Hiernaast het programma van de Week
    van de Alfabetisering dat is opgesteld
    voor de gemeente Almere.

    Graag nodigen we u uit om mee te
    doen met een of meerdere activiteiten!

    Het programma is opgesteld door
    Stichting Lezen & Schrijven in samen-
    werking met de partners Aanpak
    Laaggeletterdheid.

 

    Klik op de afbeelding om te vergroten.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl