Nieuws > Place2B, hét jongerencentrum van Almere-Buiten

Afgelopen week is Annemarie Mikkers, jongerenwerker van jongerencentrum Place2B, geinterviewd door Passend Onderwijs Almere, de overkoepelende organisatie die binnen heel Almere de belangen van het passend onderwijs behartigt.

Dat het werk van een jongerenwerker als Annemarie verder reikt dan jongeren de ruimte bieden zich te vermaken in het jongerencentrum, blijkt duidelijk uit het zojuist gepubliceerde artikel.

  Als jongerenwerker werkt Annemarie
  hard aan het opbouwen van een
  vertrouwensrelatie zodat zij de
  jongeren kan blijven volgen in hun
  persoonlijke ontwikkelingen in latere
  jaren en signalen opvangt zodra er
  een (nieuwe) hulpvraag ontstaat. 

  Sinds een paar jaar investeert het
  jongerenwerk dan ook in huisbezoeken
  om ouders mee te nemen in de
  begeleiding van hun kind en zijn zij
  aanwezig bij het ZorgAdviesTeam van
  het ROC.

  Deze aanpak van de jongeren-
  werkers maakt dat zij meer bereiken
  door een brug te slaan tussen straat,
  thuis en school. Ook organiseert het
  jongerenwerk spreekuren van maat-
  schappelijk werk in Place2B zodat er
  een brug is tussen de jongere en
  hulpverlenende instanties. 

  Klik hier om het artikel "onderwijs
  mensen denken anders" 
te lezen. 

Rechten foto: Passend Onderwijs Almere

Passend Onderwijs Almere
Het interview met Annemarie Mikkers is inmidels geplaatst op de website van Passend Onderwijs Almere en verspreid onder alle netwerkpartners via een digitale nieuwsbrief.

Passend Onderwijs Almere werkt intensief samen met diverse partners, zowel in de stad als in de provincie. Enkele voorbeelden zijn: de gemeente Almere, GGD, GGZ, Kwintes, MEE, Mind at Work, Revalidatiecentrum De Trappenberg, Samen Veilig Flevoland, Schavuiten, 's Heerenloo, Stichting Zorg Almere, Triade, Vitree, Ziezon, Zorggroep Almere en De Schoor, Welzijn in Almere.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl