Nieuws > Almeerse buurtcentra nemen deel aan de actie IkPas

Wij doen mee aan de landelijke actie van IkPas. In de week van maandag 19 maart tot en met zondag 25 maart vragen alle 17 buurtcentra en theater- en cultureel centrum De Glasbak aandacht voor de actie.

Wij bieden bezoekers deze week een korting van 50% op alle niet-alcoholische dranken.

De start van de actie in de buurtcentra is op maandag 19 maart in buurtcentrum Parkwijk en is in samenwerking met De Schoor, IkPas en Tactus.  Wilt u hierbij aanwezig zijn? Neem dan contact op met Monique Nijp van ons Initiatievenbureau via nijp@deschoor.nl.

Wethouder Froukje de Jonge ondersteunt deze actie en heeft op de landelijke start van een IkPas armbandje ontvangen.
 

Wat levert IkPas op?
De deelnemers van de eerdere edities van IkPas merkten meerdere positieve effecten van een maand het alcoholgebruik op pauze zetten. Zo voelt meer dan de helft van de deelnemers zich fitter, slaapt 40% beter, 20% valt af en 38% heeft geld bespaard.

Ruim 65% van de deelnemers is zich bewuster geworden van de rol die alcohol in hun leven speelt, 43.5% heeft het gevoel een gewoonte te hebben doorbroken en 43.7% kan beter nee zeggen tegen alcohol.

IkPas 2018
IkPas is een jaarlijks terugkerende actie, die wordt georganiseerd door Stichting Positieve Leefstijl met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

IkPas is de Nederlandse vertaling van campagnes die ook in veel andere landen wordt gehouden: Dry January in Engeland, Tournee Minerale in België en OcSober in Australië. Allen hebben ze een soortgelijke insteek: een fris begin van het nieuwe jaar en de uitdaging met jezelf aangaan. Onder de paraplu van IkPas voeren gemeenten, GGD’s, Verslavingszorg en een groeiend aantal bedrijven door het hele land de actie lokaal en regionaal uit.

Op 14 februari 2018 start de 40 dagen actie, die gelijkloopt met de traditionele vastentijd en duurt tot en met 25 maart. Van 1 maart tot en met 30 maart 2018 vindt de 30 dagen versie plaats. Iedereen die ook mee wil doen en de voordelen zelf wil ervaren kan zich vanaf vandaag inschrijven voor IkPas 2018 via www.ikpas.nl/inschrijven .

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl