Nieuws > Jongeren Learn2Work aan de slag met dromen tijdens bijeenkomst Zorg Verandert

De ervaring van dialoogbegeleider Gigi Dingler:
“Dialogen en workshops van Zorg Verandert zijn breed inzetbaar”

Tijdens een drieluik met twee dialoogbijeenkomsten en de workshop ‘Welke stap zet jij?’ daagt Zorg Verandert mensen uit om met hun dromen aan de slag te gaan. Laatst begeleidde Zorg Verandert bijeenkomsten voor jongeren van Learn2Work in Almere. “Het was de moeite waard. Deze formule blijkt heel geschikt voor allerlei doelgroepen”, aldus dialoogbegeleider Gigi Dingler.

Gigi Dingler: “Ik begeleid regelmatig dialogen en workshops voor Zorg Verandert. De ene keer voor mantelzorgers, een andere keer voor mensen die in een sociaal isolement leven of voor ouderen die willen nadenken over hun toekomst. Hoe zou ik mijn leven het liefst willen, nu of later? Belangrijk hierin is om na te denken over: wat heb ik dan nodig? En hoe organiseer ik dat? Hoe houd ik de regie, ook als ik zorg of begeleiding nodig heb? Inmiddels heb ik ervaren dat dialoog en de workshop ‘Welke stap zet jij?’ vruchtbare methoden zijn om mensen te laten nadenken over hun droom én over de stappen die daarvoor nodig zijn. Ouderen én jongeren.”

Programma Zorg Verandert is voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. In het programma staat de burger centraal. Het programma heeft tot doel luisteren te faciliteren en om het gesprek tussen mensen en niet over mensen te ondersteunen. Gelijkwaardigheid is de basis. Vanuit deze basis ondersteunt Zorg Verandert mensen om meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen in zorg en ondersteuning. Hiervoor zet het programma de dialoog of ‘appreciative inquiry’ in om eigen kracht en zeggenschap van mensen te versterken. Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van elf cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, PCOB/Unie KBO, NOOM, LSR, Naar-Keuze, Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.]

 

Bewust aan de slag met je toekomstdromen
“De workshop in Almere vond plaats in het kader van Learn2Work, een leerwerkproject voor jongeren (16 -24 jaar) zonder werk en diploma. Ze zijn uitgevallen op school en hebben een uitkering. Het doel is dat jongeren teruggaan naar school of gaan werken. De workshop was onderdeel van een drieluik. In drie bijeenkomsten inspireren we de jongeren om na te denken over hun eigen toekomst.

Bij Barcelona voetballen
“We begonnen met een dialoog aan de hand van vragen zoals: ‘Waar ben jij goed in?’ en ‘Hoe ben jij bezig met jouw toekomst?’. Sommigen vonden dat heel moeilijk, anderen begonnen groot te dromen, bijvoorbeeld over voetballen bij Barcelona. Een enkeling schetste een ambitieus en toch realistisch plaatje en had over heel veel zaken nagedacht. Er waren ook jongeren die heel laag inzetten: ‘Dat kan ik toch niet’.”

Deelnemer Safaa: “Ik vond het leerzaam en goed om bezig te zijn met waar ik over 5 jaar sta.”

Een autogarage beginnen
“De workshop ‘Welke stap zet jij?’ was de tweede bijeenkomst op het programma. We nodigden de jongeren uit hun toekomstplannen te visualiseren in een dromenwolk en een dag uit hun leven over vijf jaar in beeld te brengen. Een stap verder dus dan de eerste keer. De jongeren die duidelijk wisten wat ze willen, konden dat plaatje goed neerzetten. Eén jongen wilde een autogarage beginnen: Garage Willem. Een ander wilde een schoonheidssalon beginnen. Ze bleek heel serieus en had er al goed over nagedacht. De jongeren luisterden naar elkaars dromen en dat motiveerde hen zelf ook. Ze hielpen elkaar concreet verder. En omdat ze in de workshop een concreet stappenplan maakten, hielpen de jongeren vooral ook zichzelf verder. Zo kregen ze meer gevoel bij wat het betekent om eigen regie over het eigen leven te nemen”

 

In dialoog met een korte concentratieboog
De derde bijeenkomst was een dialoog in een kring. Zonder tafels, alleen stoelen, zodat de jongeren zich niet konden verschuilen met hun mobieltjes. In het gesprek gingen we verder in op: wat heb jij

Deelnemer Rouel: “Het heeft mij bewust gemaakt van mijn toekomst en wat ik wel en niet wil.”

nodig om de stappen die je hebt opgeschreven en je toekomstplannen te laten lukken? Discipline en motivatie waren zaken die veel genoemd werden. Op de vraag hoe je dat organiseert, kwamen mooie reacties. Maak je doelen niet te groot en te ambitieus, zorg voor de goede mensen om je heen. Kom naar Learn2Work, daar kun je oefenen met discipline, er zijn mensen die je willen helpen en jongeren die ook wat van hun leven willen maken.”

Janelle Sallons die samen met Gigi de dialogen en workshops begeleidde: “Het was voor mij een bijzondere ervaring om met de jongeren van Learn 2 Work te werken. Ik heb jaren geleden al eens voor dit project gewerkt en sommige jongeren kende ik ook van mijn werk bij andere instellingen. Bekende gezichten zien, maakt toch vaak dat het ijs wat makkelijker breekt. Daarnaast is het ook fijn als je een culturele achtergrond met jongeren uit de doelgroep deelt, dat vergemakkelijkt de aansluiting. De workshop “Welke Stap Zet Jij?” vind ik voor de Learn2Work- jongeren zeker waardevol. Het helpt hen niet alleen om na te denken over hun toekomst, het maakt ook inzichtelijk hoe zij hun tijd/traject bij Learn2Work optimaal kunnen benutten. Voor ons lag er wel de uitdaging om de workshop enigszins uit het zorgklimaat te halen en meer focus te leggen op participatie. Dat is ook waar de jongeren zich vooral mee bezig lijken te houden; “Wat moet ik doen om aan een baan te komen? of “Hoe kan ik op een normale (en legale) manier aan een inkomen komen?”. Hoewel niet alle jongeren direct zo vooruitstrevend waren, bracht het mooie gesprekken op gang. De jongeren hebben elkaar ongetwijfeld geïnspireerd.”

 

 Ik vond het best spannend om deze dialoog te begeleiden, want had inmiddels ervaren dat Learn2Work-jongeren een korte concentratieboog hebben en dat ik voorzichtig moest zijn met hoe ik dingen vroeg. Anderzijds wist ik ook dat ze heel goed kunnen aanvoelen als iets echt is, dan luisteren ze een stuk makkelijker. Ik merkte dat de jongeren het ook best spannend vonden, sommigen vinden het heel lastig om iets over zichzelf te delen. Al met al is het een zinvol gesprek geworden, waarin goede dingen gezegd werden. Jongeren hebben van elkaar geleerd. Als ik zie dat dat gebeurt, dan geeft dat mij een voldaan gevoel. In het nieuwe schooljaar gaan Learn2Work en Zorg Verandert opnieuw samenwerken.”

Ook interesse om mensen in een open gesprek te brengen met behulp van getrainde gespreksbegeleiders van Zorg Verandert? Neem dan contact op met Ada de Jong: ada.zorgverandert@cmo-flevoland.nl, 06-50231818

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl