A A A
Je bent hier > Vrijwilligers > Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers

 

Wij hechten waarde aan een veilige en plezierige werkomgeving, ook voor onze vrijwilligers. 

Als je te maken hebt gekregen met ongewenst gedrag, kun je voor hulp en opvang terecht bij jouw contactpersoon. Als daar aanleiding toe is, kun je ook terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Je kunt de contactgegevens van de vertrouwenspersoon opvragen bij ons secretariaat: info@deschoor.nlCopyright De Schoor 2023