A A A
Je bent hier > Nieuws > Koningin Máxima bezoekt projecten rond ouderenwelzijn in Almere

Bron: www.koninklijkhuis.nl

 

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt donderdag 16 mei diverse initiatieven in Almere die zich inzetten voor ouderenwelzijn in de stad. Deze projecten willen bewerkstelligen dat ouderen zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast dragen de projecten ertoe bij de druk op de (ouderen)zorg te verlichten.

 

Koningin Máxima ontmoet in buurtcentrum Kolkzicht bezoekers van Huiskamer Marhaba; een interculturele huiskamer voor vrouwen vanaf 55 jaar. De deelnemers vertellen over ouder worden in Almere, hun behoefte aan sociaal contact en hoe dit initiatief daarin voorziet.

 

Vervolgens spreekt Koningin Máxima met de coördinator en gebruikers van de Buurthopper, een laagdrempelige vervoersvoorziening voor ouderen in de buurt.

 

In het Huis van de Waterwijk, een voormalig schoolgebouw dat activiteiten en voorzieningen biedt voor de buurt, gaat Koningin Máxima daarna in gesprek met de initiatiefnemers van Voorzorgcirkels en met ambassadeurs van Goud in Almere. Voorzorgcirkels zijn groepen buurtbewoners die voor elkaar klaarstaan om hand- en spandiensten te verrichten en ook een sociaal vangnet bieden. Goud in Almere is een netwerk waarin gemeente, senioren, bewonersinitiatieven, organisaties en woningcorporaties samenwerken aan een stad waarin mensen goed oud kunnen worden. Met Koningin Máxima bespreken vertegenwoordigers van beide initiatieven de ontwikkelingen rond ouder worden in de stad, de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt en de successen van de verschillende projecten in Almere.

 

Almere is een jonge stad, waar oorspronkelijk veel jonge gezinnen naartoe verhuisden. Met de toestroom van meer ouderen en het ouder worden van de eerste generatie Almeerders stijgt het aantal 65-plussers in de stad nu sneller dan in de rest van Nederland. Die vergrijzing vraagt om aanpassingen op het gebied van onder meer wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Initiatieven en activiteiten in de stad zorgen er niet alleen voor dat ouderen met behoud van kwaliteit van leven langer thuis kunnen blijven wonen, ook stimuleren ze de sociale cohesie in de buurt, maken ze problematiek inzichtelijk en kan tijdig voor passende begeleiding van ouderen worden gezorgd.Copyright De Schoor 2024