Kinderen > Inschrijven Instapje, Mini SamenSpel, Opstapje, Opstap

 

Wilt u uw kind(je) aanmelden voor Instapje, Opstap(je) of MiniSamenSpel? Dat kan via onderstaand inschrijfformulier.

NB  De velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.


Datum     *
             voorbeeld 01-02-2012

 

Inschrijven voor: 

 Instapje
 MiniSamenSpel
 Opstapje
 Opstap

Gegevens kind

Achternaam kind *   Tussenvoegsel (bijv. van)  
Roepnaam *  

jongen
meisje

*
Geboortedatum
 
* Telefoon nood *
Burgerservicenummer
 

 
*      
Consultatiebureau   Indicatie VVE  Ja
 Nee
 
           


Naam eventuele voorschool of basisschool die het kind bezoekt: 

 Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s)

Achternaam *     
Tussenvoegsel
Voornaam *
Geslacht  man     vrouw             *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Wijk *
Woonplaats *
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
Nationaliteit *
E-mail

 


 

 

Heeft u meer kinderen?

  Ja       Nee  * 

 

 Welke taal wordt er thuis gesproken? *

   
Door wie bent u doorverwezen?

 JGZ - VVE indicatie
 Voorschool / kinderopvang
 Basisschool
 Samen Veilig Flevoland
 Contactpersoon VVA
 Overig
 

Heeft u eerder deelgenomen aan?
(meerdere keuzes mogelijk)
 Instapje
 Mini SamenSpel
 Opstapje
 Opstap


Met deze inschrijving staat u op de wachtlijst voor Instapje, Mini SamenSpel of Opstap(je). Als er plaats is wordt u gebeld door één van de medewerkers voor een intakegesprek.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Voor- en vroegschoolse activiteiten, via vva@deschoor.nl.

 

 

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl