Welzijn in wijk en stad > Almere Stad Oost

Contactpersonen in Stad Oost

Opbouwwerkers

Cle Burgers*
Filmwijk
cburgers@deschoor.nl
Sanne van der Velde*
Waterwijk
svandervelde@deschoor.nl
Lucia Dam-Fer*
Tussen de Vaarten
lfer@deschoor.nl
Willemijn Riedijk*
Danswijk, Parkwijk
wriedijk@deschoor.nl


* Deze collega's maken deel uit van de wijkteams. Meer hierover weten?
  Kijk dan op www.wijkteamsalmere.nl

Ouderenwerk

Mariëtte Alberda malberda@deschoor.nl
(vacature)  


Jongerenwerkers

Ivar Echteld
ambulant jongerenwerker
iechteld@deschoor.nl
Tommy van den Berg
ambulant jongerenwerker
tvandenberg@deschoor.nl
Romeo Lobo
ambulant jongerenwerker Centrum
rlobo@deschoor.nl


Mooi Zo Goed Zo

Kees Groenestein 06 21546443 kgroenestein@deschoor.nl
Patricia Werkman 0652420103 pwerkman@deschoor.nl
Claudia de Joode 0658719295 cdejoode@deschoor.nl

 

Via onderstaand overzicht krijgt u mer informatie over het betreffende onderwerp door op de bijpassende afbeelding te klikken.

Info over cursussen & activiteiten in onze accommodaties
 
Buurtcentrum Cobra Buurtlokaal De Dop
Buurtcentrum De Draaikolk
 
Buurtcentrum Parkwijk Jeugdland Stad
Brede school Campus Caleidoscoop Brede school De Compositie Brede school De Zevensprong
 
   
Brede school Het Meesterwerk    

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl