Algemeen > Keurmerk HKZ

 

Keurmerk Sociaal Cultureel Werk

De Schoor is een organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Vandaar dat De Schoor sinds eind 2009 in het bezit is van de HKZ-certificaat Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Eind 2015 is De Schoor opnieuw doorgelicht en het keurmerk is opnieuw afgegeven voor de periode van drie jaar. Dit betekent dat De Schoor niet alleen in staat is de keurmerken te behalen, maar deze ook te behouden! Met het behalen van dit keurmerk heeft De Schoor aangetoond over een kwaliteitssysteem te beschikken waarin de klant centraal staat.


Stichting HKZ
Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. HKZ is een kwaliteitsinstituut. Zij stellen kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren. Centraal daarin staat het HKZ-Keurmerk dat de kwaliteit van de geleverde diensten bewijst én waarborgt. Een organisatie met een HKZ-Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Aan het HKZ-keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2015-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen. Zie voor meer informatie www.hkz.nl.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl