Welzijn in wijk en stad > Bouwmeesterhuis

 

Wat er nog meer gebeurt in de wijk? zie www.bouwmeesterbuurt.nl


Wil je iets Doen!!in de wijk?  

Leuk wonen, veiligheid, leefbaarheid, klinkt goed. Als je daar zelf ideeën voor hebt of samen met andere buurtbewoners daar iets voor wilt opzetten, dan kan Doen!! je daarbij helpen met advies, ondersteuning of bijvoorbeeld het krijgen van fondsen daarvoor. Mail naar vanmaare@deschoor.nl  of bel 06-21223863 voor meer informatie.


Groot onderhoud

Overlast  maar ook een schitterend resultaat 

Klik hier op de ingezonden brief van een van de bewoners van de C. Outshoornstraat.


ACTIVITEITEN BREDE SCHOOL DE BOUWMEESTER

Vanuit  Brede school de Bouwmeester wordt veel georganiseerd en gecoördineerd. Klik hier voor het actuele aanbod voor de wijk. 


 

Ruilboekenkast een enorm succes 

De ruilboekenkast in het Bouwmeesterhuis, die we enige tijd geleden in het leven hebben geroepen, is een enorm succes! Ondertussen hebben we deze uitgebreid. Honderden boeken zijn ingebracht en gelukkig zijn er ook heel wat boeken gehaald. We hebben al een tevreden “vaste klantenkring”. Komt u ook een keer?

Koffie of thee staat (bijna) altijd klaar. Ook in de locatie C. van Eesterenplein 186 bent u welkom en kunt u gebruik maken van de boekenkast

Tot ziens! 

 


Wijkspreekuur

Het wijkspreekuur is veranderd.  Iedere eerste en derde donderdag van de maand van 16.00 – 17.00 uur is er wijkspreekuur met de Wijkagent in het Bouwmeesterhuis  C. van Eesterenplein 186. Voor alle andere zaken kunt u zich dagelijks melden bij het loket van B5 in het Bouwmeesterhuis.

 

 Leuker kunnen we het niet maken….

 Wel makkelijker

  

 

Toeslagen

Elk jaar worden in december/januari weer de beschikkingen voor de toeslagen verstuurd: Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag.

Ook krijgt u voor zover van toepassing weer de beschikking kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting door de Belastingdienst toegestuurd.

Lastig om te lezen en te begrijpen. Klopt het allemaal wel?

 

Voorlopige aanslag

Als uw partner geen of weinig inkomsten heeft, heeft zij/hij waarschijnlijk recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Deze kan van te voren aangevraagd en per maand uitbetaald worden met een Voorlopige Aanslag (teruggave) Ook de teruggave ivm de hypotheekaftrek kan vooraf met een voorlopige aanslag aangevraagd worden.

Maar als u bijv. 2 inkomens hebt, moet u vaak achteraf bijbetalen. Een voorlopige aanslag kan dat voorkomen. De aanslag voorkomt problemen achteraf: Betalingen/aanslagen die de Belastingdienst u (in een later jaar) oplegt. Inclusief de zogenaamde heffingsrente over dit te betalen bedrag.

 

Wijziging (inkomens)gegevens

Het regelen van een aanpassing, wijziging gegevens, stopzetten van een toeslag, voorlopige aanslag/teruggave – het is vaak niet nodig, omdat alles al automatisch en goed verloopt.

Maar de Belastingdienst waarschuwt niet voor niets dat elke wijziging in uw situatie gemeld moet worden. Vooral bij wijziging van uw inkomen moeten de nieuwe (inkomens)gegevens doorgegeven worden, anders kan dat vervelende gevolgen hebben.

 

Aangifte doen

De aangifte IB2013 moet weer gedaan worden (februari/maart 2014)

Geen aangifte doen kan eigenlijk niet. Of u laat geld zitten of u bent feitelijk verplicht aangifte te doen, omdat er belasting (bij)betaald moet worden.

Ook scholieren vergeten nogal eens aangifte te doen en kunnen geld terugkrijgen, als er over hun inkomen belasting is betaald. Tot ruim € 6000 inkomen kan alle betaalde belasting teruggekregen worden, maar er moet dus wel aangifte worden gedaan.

Ook is het mogelijk tot 5 jaar terug belasting die is “blijven liggen” terug te vragen met een bezwaarschrift: Verzoek tot ambtelijke herziening.

Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen, het aanvragen van een (gemeentelijke) subsidie, opstellen van bezwaarschrift enz. Hoe regel je dit?

 

Belastinghulp

Hulp bij uw vragen over toeslagen, voorlopige aanslag, vragen over bijv. de sinds 2009 beperkte ziektekostenaftrek, formulieren of bezwaarschriften, belastingaangifte?

 

Aanmelden (onder bepaalde voorwaarden) voor vragen en/of hulp bij: Het loket van het Bouwmeesterhuis. 

 


Het Bouwmeesterhuis

E.F. van der Banweg 25

contact gegevens

036-2100140

 


De Bouwmeesterflits houdt u op de hoogte van wat er gebeurt in en vanuit het Bouwmeesterhuis. Ook nieuwtjes vanuit de wijk staan er in.

De Bouwmeesterflitsen van 2011, 2012, 2013 en 2014 staan hieronder. Klik er op en u kunt ze lezen.

 

2014: Flits 1  Flits 2 Flits 5

2013: Flits 1 - Flits 2 - Flits 3

2012: Flits 1 - Flits 2 - Flits 3  - Flits 4

2011: Flits 1 - 2 - Flits 3 -  Flits 4 - Flits5© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl