Nieuws > Peuter-en-kleutergym Almere Poort

Elke woensdag peuter- en kleutergym aan het Nimfenplein in Almere Poort van 14.30 tot 15.15 uur voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. Van te voren inschrijven is verplicht. Stuur een e-mailtje naar Anila Masomi op amasomi@deschoor.nl 

Uiteraard zijn er wel afspraken waar iedereen  
zich aan moet houden:

1  per gezin/kind maximaal 1 ouder aanwezig

2 elke ouder draagt een mondkapje

3 de volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar.
   Ook in de gymzaal. Ga niet bij elkaar of naast elkaar
   zitten 

4 we gaan 1 voor 1 naar binnen en naar buiten (niet
   allemaal tegelijk) zodat in de hal, kleedkamers en
   gymzaal een veilige situatie bestaat.

5 graag thuis omkleden en niet in de kleedkamers /
   gymzaal.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl