Welzijn in wijk en stad > Sociaal raadslieden

Belangrijke update i.v.m. het coronavirus

In verband met de coronacrisis zijn de spreekuren van de Sociaal Raadslieden in gezondheidscentra De Driehoek, De Compagnie en de Haak, met ingang van 6 april 2020 komen te vervallen en daarmee ook de telefonische spreekuren van de Sociaal Raadslieden.   

Wij staan u desondanks graag telefonisch te woord. Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 06-13496926 op

Maandag     08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur
Dinsdag      13.30 - 16.30 uur
Woensdag   08.30 - 11.30 uur 
Donderdag  08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur


De sociaal raadslieden van De Schoor geven inwoners van Almere gratis informatie en advies op sociaal-juridisch gebied. Zij beschikken over een brede kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Vaak zal de informatie of het advies voldoende zijn om weer verder te kunnen. Soms is er iets meer nodig, zoals een brief of een bezwaarschrift. Dat kunnen de sociaal raadslieden alleen doen voor inwoners van Almere met de laagste inkomens.

Voor wie?
De sociaal raadslieden werken alleen voor mensen met een inkomen tot € 300 boven de bijstandsnorm. Per 1 januari 2020 is de netto bijstandsnorm voor een gezin € 1.503,31 en voor een alleenstaande of alleenstaande ouder ongeveer € 1.052,32 per maand (inclusief vakantiegeld).

Spreekuren sociaal raadlieden
Klik hier voor het overzicht spreekuren van de sociaal raadslieden.

Met welke vragen kunnen de Sociaal Raadslieden u helpen?
Met alle vragen op het gebied van sociale regelingen en instanties kunt u terecht bij de sociaal raadslieden. De sociaal raadslieden kunnen brieven of bezwaarschriften voor u opstellen. Zo nodig verwijzen ze u door naar een andere instantie.

Hieronder vindt u links naar een overzicht van de onderwerpen en instanties waarbij de sociaal raadslieden mogelijk iets voor u kunnen betekenen:

Hieronder een overzicht van een aantal instanties waar de sociaal raadslieden u over kunnen informeren. Indien dat nodig is kunnen de sociaal raadslieden voor u een bezwaarschrift, een klacht of een gewone brief aan deze instantie schrijven. Het kan zijn dat u een brief heeft ontvangen van een instantie die hier niet staat genoemd. Laat dat geen reden zijn om geen contact met de sociaal raadslieden op te nemen!

- Belastingdienst
- Belastingdienst Toeslagen
- CAK (Centraal Administratie Kantoor)
- CWI (Centrum voor Werk en Inkomen)
- Deurwaarder
- Gemeente Almere
- Gemeentelijke Ombudsman
- Dienst Werk en Inkomen
- DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, vroeger IB-groep)
- Energiemaatschappij
- Huurcommissie
- Incassobureau
- Kinderopvanginstellingen (bijv. i.v.m.
   kinderopvangtoeslag)

- LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
- Nationale Ombudsman
- OBIN (Organisatie voor Bewindvoering en
   Insolventie Nederland)
- PLANgroep
- Rechtbank
- Servicepunt Z
- Sociale Zaken
- SVB (Sociale Verzekeringsbank)
- Telefoonmaatschappij
- Tricijn Belastingen
- UWV (Uitvoeringsinstituut
   Werknemersverzekeringen)
- Waterschap Zuiderzeeland
- Werkgever
- Woningcorporatie
- Zorgkantoor
- Zorgverzekering


Onderwerpen 
Hieronder worden een aantal onderwerpen gegeven waarover de sociaal raadlieden u meer kunnen vertellen. De sociaal raadslieden geven u advies, maar schrijven, indien nodig, ook brieven voor u.

Alimentatie
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Belastingaangifte
Belastingaanslag
Beslaglegging
Betalingsregeling
Bijstandsuitkering
Bijzondere bijstand
Echtscheiding
Eigen bijdrage AWBZ
Huurtoeslag
Huurprijs
Huurwoning
Incassokosten
Kinderopvangtoeslag
Kindertoeslag
Kindgebonden budget
Koop aan de deur
Koop op afstand
Kwijtschelding
Langdurigheidstoeslag
Onderhoud huurwoning
Ontslag
Overlijden
Pensioen
Schulden
Studiefinanciering
Studiekosten
Tegemoetkoming studiekosten
Verblijfsvergunning
Voorlopige aanslag
Voorzieningen voor gehandicapten
Waar voor uw geld
Werk
Werkloosheid
Woonkostentoeslag
Woonlastenfonds
Woonruimteverdeling
Zorgtoeslag
Zorgverzekering


 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl