Welzijn in wijk en stad > Welzijn op Recept Tussen de Vaarten

Sinds voorjaar 2018 draait het project Welzijn op Recept in de wijk Tussen de Vaarten als pilot. Dit bijzondere project is gestart in samenwerking met Zorggroep Almere en De Schoor en heeft als doel mensen die psychosociale problemen hebben te ondersteunen richting welzijn. Bewoners worden doorverwezen via de huisarts en samen kijken we naar mogelijkheden. Waar liggen vragen, behoeften en talenten? Hoe kunnen we deze inzetten zodat bewoners zelf stappen gaan zetten. Hiervoor hebben we verschillende welzijnsarrangementen waar bewoners aan kunnen meedoen, zoals ‘Bewegen met Plezier’, ‘Kunst en Cultuur’, ‘Smakelijk Eten’, ‘In Balans’ en ‘Ontdekken en Doen’.

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op www.welzijnopreceptalmere.nl .

Contactpersoon
Sinds juni ben ik, Sanne van der Velde verbonden als opbouwwerker/welzijnscoach bij het project Welzijn op Recept in Tussen de Vaarten.

U kunt mij bereiken via
welzijnoprecept@deschoor.nl of
telefonisch op 06-54793408

Vind je het leuk om meer te lezen over het project en de welzijnsarrangementen neem dan een kijkje op onze eigen website www.welzijnopreceptalmere.nl in het menu voor het activiteitenoverzicht.
Heb je interesse in Welzijn op Recept; vraag ernaar bij uw huisarts of het wijkteam.

Tot ziens in de wijk!

Sanne van der Velde
Opbouwwerker/Welzijnscoach Welzijn op Recept© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl