Welzijn in wijk en stad > Welzijn op Recept in Tussen de Vaarten en Waterwijk

Sinds voorjaar 2018 draait het project Welzijn op Recept in de wijk Tussen de Vaarten als pilot. Sinds maart die jaar ook in Waterwijk. Dit bijzondere project is gestart in samenwerking met Zorggroep Almere en De Schoor en heeft als doel mensen die psychosociale problemen hebben te ondersteunen richting welzijn. Bewoners worden doorverwezen via de huisarts en samen kijken we naar mogelijkheden. Waar liggen vragen, behoeften en talenten? Hoe kunnen we deze inzetten zodat bewoners zelf stappen gaan zetten. Hiervoor hebben we verschillende welzijnsarrangementen waar bewoners aan kunnen meedoen, zoals ‘Bewegen met Plezier’, ‘Kunst en Cultuur’, ‘Smakelijk Eten’, ‘In Balans’ en ‘Ontdekken en Doen’.

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op www.welzijnopreceptalmere.nl .

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl