Kinderen > Jeugdbeleid 2017-2020

Meedoen en gezond opgroeien in Almere, Jeugdbeleid 2017-2020

Dit beleidsplan Jeugd sluit aan op ons strategisch beleidsplan Meedoen mogelijk maken! en bevat de kaders van waaruit we ons inzetten voor de Almeerse jeugd van 0 tot 27 jaar. Centraal staat onze visie op onze inzet voor de Almeerse jeugd in 7 thema’s:

  1. Eigen kracht en sociale netwerken benutten
  2. Meewerken aan een sterke pedagogische basis
  3. Jeugdparticipatie bevorderen
  4. Gezond opgroeien
  5. Sportief opgroeien: brug tussen jeugd- en sportbeleid
  6. Veilige kind- en gezinsvriendelijke wijken
  7. Kindgericht armoedebeleid

Het plan bevat de missie in hoofdstuk 1 waaronder bijvoorbeeld het belang van vrij spelen voor de ontwikkeling van kinderen. De visie (zie de 7 thema’s) wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2, in de context van de maatschappelijke trends en ontwikkelingen van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de ambities per team uitgewerkt: Het Jonge Kind, Kinderwerk, Jongerenwerk en Sport. 

Het gehele beleidsplan: Beleidsplan Jeugd 2017-2020© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl